Admin Panel

Po objednávke sme Vám na email poslali prístupové údaje do nášho administračného rozhrania, ktoré sa volá Admin Panel (Admin). Cez toto rozhranie si viete spravovať svoju doménu a hosting. Ak použijete tieto prístupové údaje pri ďalšej objednávke, systém automaticky priradí objednané produkty alebo služby pod toto konto. Vďaka tomu budete mať všetky naše produkty a služby na jednom mieste, čo Vám v budúcnosti výrazne uľahčí ich spravovanie.

Viac informácií

DNS

V prípade, že doménu Vám registruje niekto iný a od nás využívate len hosting alebo nejakú službu, nastavte si na doméne naše DNS servery.

  • ns1.inet.sk
  • ns2.inet.sk
  • ns3.inet.sk

V prípade, že potrebujete konkrétne DNS záznamy, nájdete ich v sekcii DNS pri konkrétnej doméne v našom Admine.

E-maily

V prípade, že chcete použiť poštového klienta (napr. Mozilla Thunderbird), nezabudnite nastaviť server prichádzajúcej (POP3 / IMAP) a odchádzajúcej pošty (SMTP). Pri obidvoch serveroch použite prihlasovacie údaje, ktoré ste zadali pri vytváraní nového emailového konta.

Ak Vám nebude fungovať odosielanie pošty, pravdepodobne Váš poskytovateľ internetového pripojenia blokuje náš SMTP server. Treba ho kontaktovať, nech to vyrieši.

  Server Port SSL
POP3 mail1.inet.sk 110 995
IMAP mail1.inet.sk 143 993
SMTP mail1.inet.sk 25 465

Ak chcete používať Webmail, musíte si nastaviť identitu (profil), aby ste mohli odosielať poštu. Kliknete vpravo hore na Osobné nastavenia a potom Identity. Kliknete na prednastavenú identitu a upravte emailovú adresu do správneho tvaru. Zmeny uložte.

FTP priestor

K Vášmu zakúpenému priestoru sa dostanete cez protokol FTP. Na tieto účely môžete využiť WebFTP alebo niektorý z FTP programov (Total Commander, FileZilla a podobne). Keď sa budete prípajať na náš FTP server, nezabudnite použiť pasívny mód.

  Server Port
FTP ftp.vasadomena.sk 21
FTPS inet1.inet.sk 212
ZÁLOHA ftp.vasadomena.sk 2121

Váš FTP priestor má štandardnú adresárovú štruktúru. Adresár backup obsahuje zálohy Vašich databáz. Adresár logs obsahuje záznamy všetkých HTTP(s) prístupov na Vašu doménu. Adresár public_html je určený pre súbory Vašej stránky, ktorá musí mať v sebe súbor index.htm alebo index.php. Pozor, náš operačný systém rozlišuje veľké a malé písmená. V hlavnom adresári taktiež nájdete podadresár sub, ktorý slúži na jednoduchú správu subdomén.

Vyššie uvedené servery platia len pre tých klientov, ktorí u nás využívajú klasický hosting. Ak u nás využívate hosting Omega, Premium alebo Nadštandard, virtuálny server alebo dedikovaný server, pozrite si odporúčané servery v sekcii Detail v našom Admine. Ďakujeme za pochopenie.

Databázy

Databázy spravujete cez náš Admin. Po objednávke sa nevytvorí žiadna databáza, preto si najprv nejakú vytvorte. S databázami môžete pracovať aj cez PHPMyAdmin.

Charset Verzia Port
db.vasadomena.sk 10.5 UTF-8 3307
db.vasadomena.sk 10.1 CP1250 -

PHP nastavenia

Cez náš Admin si viete kedykoľvek zmeniť PHP verziu, pričom sú k dispozícii rôzne PHP verzie. Zároveň viete zmeniť aj základné nastavenia PHP, pričom akákoľvek zmena sa prejaví do niekoľkých minút.

Ak potrebujete zmeniť nastavenia PHP, ktoré nie sú k dispozícii v Admine, stačí si cez Vaše FTP konto vytvoriť súbor .user.ini, kde následne zapíšete požadované nastavenia. Zmeny sa prejavia prakticky okamžite.

SSH prístup

K Vášmu hostingu môžete pristupovať aj cez SSH, avšak najprv si do ftp priestoru domény (.ssh/authorized_keys) musíte nahrať Váš kľúč. Potom sa môžete pripojiť.

  • Príkaz: ssh inet.sk -l nazovdomeny.sk -p 2222

Nazovdomeny.sk je nutné zmeniť za názov Vašej domény. Po prihlásení máte k dispozícii composer, git, php 7.2 a podobne.