Pridanie konta v Outlooku


Kľúčové funkcie

Aktuálne je náš panel dostupný v slovenskom a anglickom jazyku. Vďaka jeho jednoduchosti a prehľadnosti je práca s ním intuitívna a rýchla. Pozrite si stručný prehľad základných funkcií, ktoré náš Admin Panel obsahuje. Nové funkcie priebežne dopĺňame.


Domény a hostingy

 • Prehľad všetkých objednaných domén a hostingov
 • Jednoduché pridanie domény do multihostingu
 • Základné informácie o doméne a hostingu

E-mail

 • Automatická odpoveď na e-maily
 • Zmena prihlasovacieho mena alebo hesla
 • Spracovanie e-mailov pomocou PHP skriptu
 • Používanie našich serverov ako záložné MX
 • Nástroj pre migráciu e-mailov
 • Presmerovanie e-mailov
 • Užívateľom definovaný Whitelist a Blacklist
 • Filtre e-mailových správ (pravidlá)
 • Nastavenia pre SPAM
 • GEO IP ochrana
 • E-mailový kôš
 • Greylist

FTP

 • Správa FTP kont
 • Podpora SSH prístupu a SFTP
 • GeoIP ochrana

Web

 • Presmerovanie domény na inú adresu
 • Nasmerovanie domény do priestoru hostingu inej domény
 • Automatické subdomény (vytváranie adresárov cez ftp)
 • Manuálne subdomény (môžu využívať inú PHP verziu ako hlavný web)
 • Správa SSL certfikátov, dostupné sú aj bezplatné SSL certifikáty (aj Wildcard)
 • Jednoduchá Webová konzola pre správu Vášho hostingu
 • Automatické spracovanie skriptov (CRON)
 • Poloautomatizovaná inštalácia redakčných systémov (CMS)
 • Nastavenie PHP (zmena verzie a niektoré iné nastavenia)
 • Zaheslovanie adresárov

Databázy

 • Správa MySQL databáz
 • Správa PostgreSQL databáz
 • Užívatelia s rôznymi právami
 • Poznámky k databázam
 • Zmena domény

Ostatné

 • Faktúry (online platba)
 • IP ochrana Admin Panelu
 • Subužívatelia