Hosting

Jedná sa o pomerne jednoduchý postup. Najprv sa na našej stránke prihlásite k svojmu kontu (úplne vpravo hore), ktoré používate v našom Admin Paneli. Potom vyplníte klasickú objednávku na našej stránke, kde si zvolíte produkt Parkovanie domény . Tento produkt je zadarmo, ak sme registrátorom domény. Počkáte zhruba 5 minút, kým sa doména plnohodnotne vygeneruje v našom systéme. Cez náš Admin Panel si nájdete svoj multihosting, kliknite pri ňom na Multihosting detail a potom na Pridať doménu do multihostingu.

Zobrazí sa Vám jednoduchý formulár, kde si zvolíte objednanú doménu a nastavíte cestu k dátam. V tomto adresári potom musia byť umiestnené všetky súbory pridanej domény. Formulár potvrdíte, počkáte maximálne 5 minút a to je všetko.

V Admin Paneli si nájdete svoj multihosting a kliknete na Multihosting detail. Zobrazí sa Vám zoznam domén, ktoré máte pod multihostingom. Pri doméne, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Vymazať doménu z multihostingu. Hotovo.

Váš hosting môže byť zablokovaný len z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je chýbajúca úhrada, ak už uplynula doba splatnosti. Druhým dôvodom je porušenie našich obchodných podmienok.

V prvom prípade väčšinou stačí vykonať úhradu a Váš hosting by mal byť opätovne aktivovaný. V druhom prípade záleží od závažnosti porušenia našich obchodných podmienok, pričom Váš webhosting už nemusí byť vôbec opätovne aktivovaný. Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.

V niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo účtovať aktivačný poplatok za odblokovanie hostingu.

Dáta na Vašom hostingu sa pravidelne zálohujú a to každých 24 hodín. Preto nie je nutné, aby ste si vytvárali ďalšie zálohy v rámci hostingu, napríklad cez plugin Vášho redakčného systému. Zbytočne sa tak oberáte o miesto. Vytváraním externých záloh ale nič nepokazíte. Zálohy databáz za posledných 7 dní sú dostupné cez FTP. Záloha súborov z prechádzajúceho dňa je tiež dostupná cez FTP, ale na porte 2121.

Zálohy emailov alebo staších dát si treba vyžiadať cez overenú požiadavku v našom Admine.E-maily

Ak potrebujete pomôcť nastaviť nové e-mailové konto, resp. zmeniť nastavenia už existujúceho e-mailového konta, nájdete tu jednoduchý návod ako to urobiť v dvoch najrozšírenejších poštových programoch. Predpokladá sa, že nové e-mailové konto ste vytvorili v Admin Paneli aspoň 5 minút predtým ako sa ho pokúšate nastaviť vo svojom programe.


Outlook z Microsoft 365

Najprv sa pozrieme na pridanie nového konta v tomto programe. Ak nemáte ešte nastavené žiadne konto, program Vás vyzve na pridanie nového e-mailového konta. Alebo si pridanie nového konta vyberiete cez menu Súbor, pričom sa Vám otvoria Informácie o konte, kde zvolíte tlačítko Pridať konto.

Pridanie konta v Outlooku

Objaví sa Vám nové okno (viď obrázok hore), kde zadáte svoju e-mailovú adresu. Rozbalíte si Rozšírené možnosti a zaškrtnete voľbu Umožniť manuálne nastavenie konta. Následne okno potvrdíte kliknutím na tlačítko Pripojiť.

V ďalšom kroku si vyberiete aký typ konta chcete pridať. Je tam síce viac možností, ale Vás zaujímajú len dve, konkrétne IMAP a POP3. V našom návode sme si vybrali typ konta IMAP.

Konto typu IMAP umožňuje pohodlnú synchronizáciu e-mailov na všetkých Vašich zariadeniach, kde nastavíte tento typ konta. E-maily totiž ostávajú na serveri, ale ak napríklad e-mail vymažete na jednom zariadení, vymaže sa aj na ostatných zariadeniach. Nezabudnite, že treba mať dostatok voľného miesta na Vašom hostingu, lebo takéto kontá zaberajú každným dňom čoraz viac priestoru.

Konto typu POP3 nie je vhodné na používanie pri viacerých zariadeniach, skôr ak chcete mať e-maily len na jednom z nich. Toto konto štandardne tiež uchováva e-maily na serveri, ale len Doručenú poštu. Odoslané správy, koncepty či kôš sa so serverom nesynchronizujú a ostávajú uložené len vo Vašom počítači. Ak sa bojíte, že časom si vyčerpáte voľné miesto na hostingu, viete si POP3 nastaviť tak, aby správy neuchovával na serveri alebo ich po určitom počte dní vymazal zo servera.

Nastavenie konta v Outlooku

Po malej chvíli sa Vám zobrazí ďalší krok (viď obrázok hore). V tomto kroku nastavíte servery, typ zabezpečenia a podobne. Ako server prichádzajúcej pošty zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 993 (pre POP3 je to port 995), nastavte ho. Ako server odchádzajúcej pošty zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 465, nastavte ho. Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko Ďalej. Zobrazí sa Vám ďalší krok, kde zadáte heslo k svojmu e-mailovému kontu a potvrdíte ho kliknutím na tlačítko Pripojiť. Následne Vás Outlook informuje, že konto bolo pridané. Informáciu potvrďte alebo zrušte.

Zmena nastavení existujúceho e-mailového konta v Outlooku

V Outlooku si kliknite na menu Súbor, pričom sa Vám otvoria Informácie o konte, kde zvolíte z rolovacej ponuky e-mailové konto, ktoré chcete upraviť. Potom kliknete na ikonu Nastavenie kont a vyberte možnosť Nastavenie servera. Zobrazí sa Vám nové okno, kde ako server prichádzajúcej pošty zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadný port 993 pre IMAP (pre POP3 je to port 995), nastavte ho. Ako server odchádzajúcej pošty zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 465, nastavte ho. Nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačítko Ďalej. To je všetko.


Mozilla Thunderbird

Ak nemáte ešte nastavené žiadne konto, program Vás vyzve na pridanie nového e-mailového konta. Alebo si pridanie nového konta vyberiete cez menu Nástroje, následne Nastavenie konta, kde kliknite na tlačidlo Akcie s účtami (vľavo dole) a vyberte možnosť Pridať poštový účet (prvá položka v ponuke).

Pridanie konta v Thunderbirde

Objaví sa Vám nové okno (viď obrázok hore), kde zadáte svoje Meno, svoju e-mailovú adresu a heslo. Následne kliknite na tlačítko Pokračovať a Thunderbird sa pokúsi nastaviť Vaše konto. V ďalšom kroku si vyberiete aký typ konta chcete pridať, či IMAP alebo POP3. V našom návode sme si vybrali typ konta IMAP. Následne kliknite na tlačítko Manuálne nastavenie, zobrazí sa Vám ďalší krok.

Nastavenie konta v Thunderbirde

V tomto kroku nastavíte servery, typ zabezpečenia a podobne. Ako server prijímania zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 993 (pre POP3 je to port 995), nastavte ho. Ako server odosielania zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 465, nastavte ho. Používateľské meno by malo byť v tvare pouzivatel@vasadomena.sk. Nastavenia otestujte kliknutím na tlačítko Znova otestovať nastavenie. Následne Vám program dovolí kliknúť na tlačítko Hotovo. To je všetko.

Zmena nastavení existujúceho e-mailového konta v Thunderbirde

V Thunderbird kliknite na menu Nástroje, následne Nastavenie konta a vyberte si konto, ktoré chcete spravovať. Urobíte to tak, že kliknete na Nastavenie servera pri danom konte. Ako názov servera zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 993 pre IMAP (pre POP3 je to port 995), nastavte ho. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačítko OK. Potom kliknite vľavo na Server pre odosielanie pošty (SMTP) a vyberte si z ponuky konto, ktoré chcete upraviť. Potom kliknite na tlačítko Upraviť. Ako názov servera zadáte mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS, ak nie je zadaný port 465, nastavte ho. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačítko OK. A to je všetko.


Ostatné poštové programy

Pridanie nového e-mailového konta, resp. jeho zmena v iných poštových klientoch bude prebiehať podobne. Nezabudnite len na to, že ako server prijímania musíte zadať mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 993 pre IMAP (pre POP3 je to port 995), nastavte ho. Ako server odosielania (SMTP) treba zadať mail1.inet.sk, zvolíte metódu šifrovania SSL/TLS. Ak nie je zadaný port 465, nastavte ho.

V našom admine si nájdite svoje emailové konto (napr. nieco@nieco.sk) a v sekcii GeoIP Nastavenie povoľte krajinu United States. Zmenu uložte a prihláste sa do Webmailu, ako aj do Gmailu. V rozhraní Gmailu kliknite v pravom hornom rohu na Nastavenia a ak je treba kliknite aj na Zobraziť všetky nastavenia. Zo záložiek si vyberte možnosť Účty a import, kde nájdite možnosť Pridať e-mailový účet (časť Skontrolovať poštu z iných účtov) a kliknite na ňu. Otvorí sa Vám nové okno, kde vypíšte názov adresy, z ktorej chcete prijímať poštu (napr. nieco@nieco.sk). Potom kliknite na Ďalej.

Potvrďte možnosť POP3 pre import Vášho účtu. V ďalšom kroku sa Vás pýta na detaily účtu. Zadáte používateľské meno k Vášmu účtu (kontu) u nás a heslo. Server je mail1.inet.sk, port je 995. Ak chcete správy ponechať aj na našom serveri, tak zvoľte túto možnosť. Inak sa u nás nebudú správy ukladať a budú len vo Vašom Gmail účte. Zaškrtnite SSL, aby bolo spojenie zabezpečené. A pre lepšiu orientáciu odporúčame aj nasledujúcu voľbu, ktorá všetky správy označí štítkom, ktorého názov si zvolíte (napr. ako nieco@nieco.sk). Nastavenie potvrďte kliknutím na Pridať účet.

Prijímanie e-mailov ste dokončili, teraz sa Vás Gmail pýta, či chcete cez neho aj odosielať správy (napríklad ako nieco@nieco.sk). Ak áno, zvoľte túto možnosť a kliknite na Ďalej. Najprv si nastavte Meno, ktoré sa bude zobrazovať adresátom. Napríklad Vaše meno, meno stránky alebo to môže byť názov firmy. Následne kliknite na Ďalej. V tejto časti je nutné zadať nastavenia servera. Server je mail1.inet.sk, prihlasovacie meno a heslo vyplňte rovnaké ako pred chvíľou. Port nastavte 465 a zvoľte zabezpečenie SSL. Následne kliknite na Pridať účet. V tomto kroku chce od Vás kód, ktorý prišiel na Vašu adresu (nieco@nieco.sk). Pozrite si ho cez Webmail a odpíšte ho do Gmailu. Po potvrdení je nastavenie hotové a môžete Gmail používať pre prijímanie a odosielanie správ. Ak ste v úvode neurobili povolenie krajiny pre Vaše konto (nieco@nieco.sk), príde Vám mail od nášho systému, že bol zaznamenaný pokus o odoslanie pošty z USA. Potvrdíte výnimku a máte hotovo.

V tomto návode si popisujeme situáciu, keď globálne nefunguje prijímanie e-mailov a je na prvý pohľad zjavné, že je nejaký problém s komunikáciou. Napríklad poštový program vypisuje chybu pri pripájaní na server alebo podobne. Ak máte problém, že Vám neboli doručené e-maily, pozrite si, prosím, riešenie pre túto situáciu.

Dôvodov môže byť viacero. V prvom rade si treba pozrieť či ste nezabudli zaplatiť faktúru za doménu alebo hosting. Ak ste zabudli, pravdepodobne Vám nejde ani Vaša stránka. Preto treba hneď vykonať úhradu, pričom nám nezabudnite poslať doklad o úhrade, aby sme Vám mohli e-maily čo najskôr sfunkčniť.

Ak ste na žiadnu platbu nezabudli a využívate poštový progam / aplikáciu, skontrolujte si nastavenia poštového programu. Mali by zodpovedať tým, ktoré sú uvedené v sekcii Podpora. Ak sú zadané správne, skontrolujte si internetové pripojenie. Najprv vypnite počítač, potom router alebo modem. Počkajte 5 minút a potom znova zapnite router alebo modem. Keď plne nabehne, zapnite PC a vyskúšajte či Vám už pošta funguje.

Ak to nepomohlo a poštový program alebo Webmail Vám vypisuje pri pokuse o spojenie, že zadávate zlé meno alebo heslo, tak je možné, že Vás systém zablokoval. Môže sa to stať v týchto prípadoch:

 • príliš veľa pokusov o pripojenie na server, pri ktorých bolo zadané zlé heslo
 • Vaša IP adresa sa nachádza v nejakom globálnom blackliste
 • Váš účet bol kompromitovaný a bol z neho posielaný SPAM (nevyžiadaná pošta)

V tomto prípade nás radšej kontaktujte a vzniknutú situáciu spoločne poriešime.

Ak sa adresátom nedoručujú e-maily, ktoré ste odoslali, prosím, pozrite si návod nižšie. Ak Vám poštový program vypisuje hocijakú chybu, toto sú možné dôvody:

 • Váš poskytovateľ internetu zablokoval komunikáciu na štandardných portoch
 • Nachádzate sa v zahraničí a krajina, kde sa práve nachádzate, nie je medzi povolenými krajinami v GeoIP ochrane

Najprv môžete skúsiť používať zabezpečené pripojenie k SMTP serveru (pomocou SSL). Servery a porty nájdete v našej sekcii Podpora. Ak Vám toto riešenie nepomôže, treba sa obrátiť na Vášho poskytovateľa internetu.

V druhom prípade sa prihláste do nášho Admin Panelu, prejdite na svojej doméne do sekcie Email a pri konkrétnom konte kliknite na tlačítko GeoIP Nastavenie. Zobrazia sa Vám dva stĺpce. Prvý stĺpec obsahuje povolené krajiny a ten druhý ostatné krajiny, ktoré nie sú povolené pre komunikáciu so serverom. Ak sa medzi povolenými krajinami nenachádza krajina, kde sa práve nachádzate, pridajte ju tam. Stačí kliknúť na predmetnú krajinu v druhom stĺpci a ona sa automaticky presunie do stĺpca s povolenými krajinami. Zmenu potvrďte kliknutím na tlačítko Pridať. Tak isto môžete túto výnimku potvrdiť aj cez e-mail, ktorý sme Vám poslali v momente, keď ste sa snažili poslat e-mail zo zakázanej krajiny. Alebo dočasne používajte náš Webmail, kým sa nevrátite naspäť domov alebo do svojej kancelárie.

Ak vám nefunguje odosielanie e-mailov cez Webmail, musíte si nastaviť identitu (profil). Kliknete vpravo hore na Osobné nastavenia a potom Identity. Následne kliknete na prednastavenú identitu a upravte emailovú adresu do správneho tvaru. Zmeny uložte a už by Vám to malo ísť.

Ak nepomohlo nič z vyššie uvedeného, kontaktujte nás, určite Vám pomôžeme.

V tomto návode si popisujeme situáciu, keď Vám neboli doručené e-maily, o ktorých viete, že Vám boli poslané. Ak Vám nefunguje prijímanie e-mailov a poštový program alebo Webmail Vám vypisuje chybu, pozrite si návod vyššie.

Ak Vám nejaký e-mail nebol doručený, pravdepodobne skončil v SPAMe. Ak máte pri svojom e-mailovom konte nastavené, aby sa SPAM doručoval, nájdete tento e-mail vo svojej SPAM (JUNK) zložke. Ak máte nastavené, aby sa SPAM vymazával, nebol Vám tento e-mail doručený. Toto nastavenie si viete pozrieť v našom Admine, pričom ho nájdete pri Vašom konte v časti Viac nastavení > Nastavenie doručovania spamu.

Ak adresátovi nebol doručený nejaký e-mail, ktorý ste posielali Vy, mohlo sa to stať z viacerých dôvodov. Skontrolujte si, či ste neurobili preklep v e-mailovej adrese. Ak je adresa v poriadku, mohol server adresáta Váš e-mail pozdržať a doručí ho neskôr, zvyčajne do niekoľkých hodín. Ďalšou možnosťou je, že ho server adresáta označil ako nevyžiadanú poštu (SPAM).

Prečo bol e-mail označený ako SPAM?

Najčastejší dôvod je, že sa server alebo IP adresa odosielateľa nachádza v medzinárodnom blackliste kvôli rozposielaniu nevyžiadanej pošty. To sa stáva bežne, lebo jeden e-mailový server (IP adresu) využíva niekoľko stoviek iných klientov. Ďalším dôvodom môže byť, že e-mail obsahoval zákazané prílohy (súbory typu .exe a podobne) alebo obsahoval iný nevhodný obsah.

Ak si myslíte, že to nie je Váš prípad alebo chcete o tom vedieť viac, môžeme preveriť v našich záznamoch, čo sa s e-mailom stalo. V tom prípade budeme od Vás potrebovať nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa odosielateľa
 • e-mailová adresa adresáta
 • približný dátum a čas odoslania

E-mail je možné dohľadať len v tom prípade, ak bol poslaný za posledných 24 hodín.

Raz za čas sa môže stať, že niekto Váš e-mail zneužije na rozposielanie nevyžiadanej pošty, tzv. SPAMu. Ak chcete tomu predísť, treba dodržiavať nasledujúce zásady:

 • neprihlasujte sa na nezabezpečené Wi-Fi siete
 • používajte najmä vlastné internetové pripojenie, ak je to možné, nepoužívajte ani Wi-Fi siete v hoteloch a iných podnikoch
 • so serverom komunikujte vždy cez zabezpečené pripojenie (SSL)
 • používajte unikátne heslo, ktoré obsahuje malé a veľké písmená, číslice a ideálne aj nejaký špeciálny znak (napríklad *-+ a podobne)
 • používajte GeoIP ochranu, ak ste krátkodobo v inej krajine ako bežne, povoľte si ju, ale po návrete ju hneď vymažte z povolených krajín
 • nezadávajte svoje prihlasovacie údaje mimo náš WebMail, Admin Panel alebo Váš poštový program / aplikáciu
 • používajte kvalitný bezpečnostný program, napríklad od firmy Eset

Nezabúdajte, že za SPAM môže človek označiť akýkoľvek e-mail, ktorý nečakal. Teda napríklad aj Váš newsletter, napriek tomu, že bol prihlásený na jeho odber. Ak tak urobí viacero ľudí, môže sa Vaša adresa alebo náš e-mailový server ocitnúť v tzv. blackliste. Preto je potrebné, aby ste si svoje databázy e-mailových adries pravidelne aktualizovali a newslettre posielajte zásadne rozdelené do niekoľkých dávok s rozumným časovým odstupom.

Prečo sa používanie cudzích Wi-Fi sietí neodporúča?

Dôvod Vás asi neprekvapí, je to kvôli Vašej bezpečnosti. Nikdy neviete v akom stave daná Wi-Fi sieť je a ako sa o ňu starajú. Hotely, obchody alebo reštaurácie majú málokedy skúsených IT technikov. Tí sa navyše o sieť väčšinou starajú veľmi sporadicky. Stačí jeden menej ostražitý zamestnanec a na Wi-Fi sieti sa udomácni potencionálna hrozba. Navyše čoraz častejšie je bežné, že mnohé nezabezpečené Wi-Fi siete fungujú len kvôli tomu, aby zbierali prihlasovacie údaje z nezabezpečených zariadení alebo sledujú, čo sa na danom zariadení v rámci siete robí. Preto, ak je to možné, výhradne používajte len svoje mobilné internetové pripojenie alebo Wi-Fi siete, ktorým dôverujete.

Faktúrácia

Každá výzva na úhradu má dvojtýždňovú dobu splatnosti. Po uplynutí tejto doby sa rozlišuje či sa jedná len o samostatný hosting (doména je teda registrovaná inde) alebo o hosting s doménou (doména je registrovaná u nás).

V prípade samostatného hostingu sa čaká maximálne 30 dní na úhradu, potom je automaticky vymazaný z nášho systému. V prípade hostingu s doménou sa po čase deaktivuje doména a najneskôr do 40 dní je hosting i s doménou automaticky vymazaný z nášho systému.

V oboch prípadoch môže dôjsť k zablokovaniu hostingu po uplynutí dátumu splatnosti, respektíve uhradeného obdobia.

Snažíme sa Vás čo najmenej limitovať, preto je u nás možné prekročiť priestor, ktorý máte u nás zaplatený. Vďaka tomu neprídete o žiadny dôležitý e-mail, aj keď je Vaša schránka už plná. Keď sa tak stane, pošleme Vám oznámenie, pričom máte 14 dní na nápravu tohto stavu. Najľahšie je vymazať zbytočné súbory alebo e-maily, ak všetky dáta potrebujete, zvážte prechod na niektorý náš hosting s väčším priestorom.

Ak nedôjde k náprave, posielame predfaktúru za priestor nad limit. Táto predfaktúra slúži ako posledné varovanie, že s obsadenosťou priestoru nie je niečo v poriadku. Opäť máte 14 dní (splatnosť predfaktúry) na to, aby ste tento stav napravili, inak je nutné túto predfaktúru uhradiť.

Takúto predfaktúru potom posielame každý mesiac, kým nedôjde k samotnej náprave. Preto je lepšie tento stav riešiť.

Ak ešte nemáte od nás vystavenú proformu, prihláste sa do nášho Admin Panelu a z menu si vyberte časť Profil. Zobrazí sa Vám formulár, kde okrem iného budú uvedené aj Vaše fakturačné údaje. Aktualizujte si ich a zmeny uložte. Nasledujúca proforma Vám príde už na tieto údaje.

Ak už ste od nás obdržali proformu a chcete na nej zmeniť údaje, odpíšte nám na ňu, pričom v správe uveďte nové fakturačné údaje. Nezabudnite sa, prosím, zmieniť o tom či sa zmena týka len tejto proformy alebo aj tých nasledujúcich. My Vám následne zmeníme údaje a aktualizovanú proformu Vám prepošleme.

Ak ste si náhodou vymazali faktúru alebo ste prehliadli proforma faktúru, netreba prepadať panike. Všetky faktúry nájdete vo svojom konte v našom Admin Paneli a to v sekcii Faktúry. Tu si ich môžete pozrieť alebo stiahnuť. V prípade potreby si ich kľudne vytlačte, rovnaké by sme Vám zaslali aj my poštou, ak by ste nás o to požiadali.

Ak ste vykonali platbu, neprišla Vám faktúra a ani ju nevidíte pod svojim kontom v našom admine, kontaktujte nás. Nezabudnite pripojiť doklad o úhrade. My potom skontrolujeme, či sme platbu prijali. Ak áno, pošleme Vám daňový doklad. Ak nie, bude treba kontaktovať Vašu banku.Ostatné

Najprv je nutné sa prihlásiť do Admin Panelu, následne kliknite na záložku Domény a vyberte si požadovanú doménu. V sekcii Web si vyberte možnosť SSL certifikáty a potom kliknite na Nový certifikát, ak chcete len certifikát pre svoju doménu alebo na Zapnúť wildcard certifikát, ak chcete certifikát pre svoju doménu a zároveň aj pre všetky jej subdomény. V oboch prípadoch len potvrďte formulár (klasický) alebo diálogové okno (wildcard). Do niekoľkých minút by mal byť SSL certifikát aktívny. Ak by sa neaktivoval do jednej hodiny, kontaktujte nás.

Aby ste mohli používať SSL certifikát, musíte zabezpečiť komunikáciu Vašej stránky cez zabezpečený protokol https. Ako na to? My si ukážeme príklad ako to dosiahnúť pomocou súboru .htaccess. Tento súbor je nutné vytvoriť alebo nájsť v priestore Vašej domény, ideálne v priečinku public_html.

Na začiatok súboru vložte tieto riadky:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !=https
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

Súbor uložte a to je všetko. Vyššie uvedený zápis zabezpečí, že návštevník bude s Vašou stránkou komunikovať už len cez zabezpečený protokol. Toto je minimum, čo môžete urobiť pre bezpečnosť svojej stránky a jej návštevníkov.

Prečo mi vyššie uvedený zápis nefunguje vo Wordpresse?

Pravdepodobne ste Wordpress nainštalovali skôr ako samotný SSL certifikát, takže má vo svojich nastaveniach uložené cesty bez https. Tento problém sa dá vyriešiť cez rôzne pluginy, napríklad Really Simple SSL. Po jeho nainštalovaní a aktivovaní by už aj Vaša stránka mala komunikovať cez zabezpečený protokol https. Tento plugin však môže spomaliť prvé načítanie stránky.

K dispozícii je niekoľko možností ako sa to dá dosiahnúť. Je len na Vás, ktorú si vyberiete.

Presmerovanie cez Admin Panel

Prihláste sa do Admin Panelu, kliknite na záložku Domény a následne pri doméne, ktorú chcete presmerovať, kliknite na tlačítko Web. Zobrazí sa Vám podstránka s niekoľkými možnosťami. Vás zaujíma časť Smerovanie domény, ktorá je hneď prvá. Ak chcete, aby sa návštevníkovi po zadaní Vašej domény zmenila adresa (URL), zvoľte možnosť Presmerovať na a zadajte úplnú adresu, kde sa má doména presmerovať (aj s http:// alebo https://). Ak chcete, aby sa návštevníkovi adresa pôvodnej domény nezmenila, ale chcete zobraziť obsah z inej domény, ktorú máte u nás, zvoľte možnosť Web nasmerovať do domény. Ak je obsah umiestnený v nejakom podaresári tejto inej domény, môžete cestu k nemu zadať v priľahlom poli.

Presmerovanie pomocou súboru .htaccess

V tomto pripade sa musíte prihlásiť na Váš priestor, napríklad cez rozhranie WebFTP. Keď tak urobíte, nájdite si v adresári public_html súbor .htaccess alebo ho tam vytvorte. Nezabudnite, že názov tohto súboru musí začínať s bodkou. Potom do tohto súboru pridajte tento riadok:

Redirect permanent / http://www.inadomena.sk/

alebo:

RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.inadomena.sk/ [R=301,L,QSA]

Presmerovanie pomocou HTML kódu

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj teraz je nutné sa prihlásiť k Vášmu priestoru. Keď tak urobíte, nájdite si v adresári public_html napríklad súbor index.html alebo ho tam vytvorte. Teraz máte na výber dva spôsoby:

Textový odkaz

V tomto prípade rozhoduje návštevník, či sa nechá presmerovať na novú adresu alebo Vašu stránku opustí.

<p>Pesunuli sme sa, prejdite na nasu <a href="http://www.inadomena.sk/">novu stranku</a></p>

META značka

Číslovka v príklade predstavuje počet sekúnd, kedy dôjde k samotnému presmerovaniu.

<meta http-equiv="refresh" content="8;url=http://www.inadomena.sk/nova-stranka.html">

Niekedy je najlepšie oba spôsoby skombinovať.

Presmerovanie pomocou PHP kódu

V tomto prípade si na Vašom priestore nájdite alebo vytvorte php súbor, napríklad index.php ktorý umiestnite v adresári public_html. Potom na začiatok tohto súboru vložte tieto riadky:

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.inadomena.sk/nova-stranka.html");
header("Connection: close");>
?>

Zle zadané presmerovanie Vám môže úplne znefunkčniť Vašu doménu (stránku) a všetko čo je na ňu naviazané ako sú napríklad subdomény.

Aj keď sa dajú aplikovať niektoré riešenia z predchádzajúceho návodu, my si tu ukážeme príklad ako to dosiahnuť pomocou súboru .htaccess. Tento súbor je nutné vytvoriť alebo nájsť v priestore Vašej domény.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vasadomena.sk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.vasadomena.sk/ [L,R=301]

Ak chcete dosiahnúť pravý opak, teda aby Vaša adresa neobsahovala www, tak skúste nasledujúci zápis:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.vasadomena.sk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://vasadomena.sk/ [L,R=301]

Aj v tomto prípade použijeme jednoduchý zápis v súbore .htaccess. Ten vytvoríme / editujeme v adresári, kde chceme zakázať / povoliť prístup.

Podľa krajiny

Na začiatok súboru vložte tieto riadky:

SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE CN DenyCountry
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE US AllowCountry

Príklad v prvom riadku ukazuje ako sa dá zakázať prístup z Číny, kde CN je medzinárodný kód tejto krajiny. Druhý riadok ukazuje príklad ako povoliť prístup z USA, kde US je medzinárodný kód tejto krajiny. Každý jeden príkaz píšeme do samostatného riadku.

Prehľad medzinárodných kódov jednotlivých krajín


Podľa IP adresy

Na začiatok súboru vložte tieto riadky:

Deny from 123.123.123.123
Allow from 111.111.111.111

Príklad v prvom riadku blokuje prístup z IP adresy 123.123.123.123. Druhý príklad pre zmenu ukazuje spôsob ako povoliť prístup z IP adresy 111.111.111.111. Ak chcete povoliť / zakázať viac IP adries, stačí ich oddeliť v danom príkaze medzerou.

Server automaticky blokuje prístup do administrácie Wordpressu a iných podporovaných CMS, ak užívateľ má IP adresu z inej krajiny ako je Slovensko. Výnimku tvoria IP adresy susediacich krajín ako je Česká republika a podobne. Ak potrebujete povoliť prístup zo zahraničia, použite zápis ktorý je spomenutý vyššie.

Základné nastavenia PHP sa dajú meniť priamo v našom Admin Paneli. Stačí si v prehľade domén vybrať doménu, kde chcete zmeny vykonať a v sekcii Web si vyberte podsekciu Nastavenie PHP. Potom si už len vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť a po zadaní hodnoty už len zmenu potvrďte. Zmeny sa prejavia do niekoľkých minút.

Druhý spôsob umožňuje zmeniť viac nastavení. Treba sa prihlásiť na FTP priestor Vášho hostingu a v adresári (napríklad public_html), kde chcete zmeny vykonať, vytvorte súbor .user.ini (bodka na začiatku súboru je dôležitá, nezabudnite na ňu). Každé nastavenie sa píše na nový riadok.

Ukážka súboru .user.ini:

display_errors = Off
max_execution_time = 180
upload_max_filesize = 256M

Zmeny PHP nastavení sa štandardne prejavia do 5 minút, potom si ich môžete skontrolovať napríklad cez funkciu phpinfo().

Na našich serveroch máte k dispozícii niekoľko verzií PHP (5.x, 7.x a 8), medzi ktorými si môžete plynule prepínať. Zmena verzie PHP sa robí cez náš Admin Panel. Z prehľadu domén si vyberte doménu, kde chcete zmenu vykonať a v sekcii Web si vyberte podsekciu Nastavenie PHP. V časti PHP verzia si potom už len zvoľte požadovanú PHP verziu a zmenu potvrďte.

Odporúčame Vám vždy používať najnovšiu verziu PHP, ak to Váš redakčný systém alebo PHP skripty dovolia. Staršie verzie PHP už zvyčajne nie sú podporované a neprebieha na nich žiadny vývoj. Používanie zastaralých PHP verzií predstavuje pre Vás a Vašich zákazníkov bezpečnostné riziko. My tieto PHP verzie ponúkame len kvôli zachovaniu kompatibility pri starších projektoch našich zákazníkov.

Zmena verzie PHP sa štandardne prejaví do 5 minút, potom si to môžete skontrolovať napríklad cez funkciu phpinfo(). Pamätajte na to, že táto verzia PHP sa bude používať pre hlavnú doménu, ale aj pre všetky subdomény.

Ak chcete na nejakej subdoméne používať inú verziu PHP, môžete tak urobiť v sekcii Web, konkrétne v podsekcii Smerovanie domény. Úplne na spodku tejto podsekcie sa nachádza časť Subdomény. Tu si viete manuálne pridať subdoménu a to i s inou verziou PHP ako je tá, ktorú práve používate na doméne. Stačí vyplniť meno subdomény, cestu k nej (v rámci domény) a vybrať si požadovanú verziu PHP. Formulár potom už len potvrďte a počkajte niekoľko minút, kým systém subdoménu vytvorí a nastaví.

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Nezúfajte, pripravili sme pre Vás zrozumiteľné odpovede na Vaše najčastejšie otázky.

Časté otázky