Domény

  Čo je to doména?

Doména je unikátny názov, ktorý sa používa na identifikáciu Vašej stránky alebo e-mailovej adresy na internete. Napríklad inet.sk je názov domény. Takýto názov smeruje na konkrétnu IP adresu, ktorú následne obsluhuje server tejto domény. Pre užívateľa je teda jednoduchšie zadávať názov domén ako konkrétnu IP adresu. Aby Váš prehliadač vedel, na ktorú IP adresu má daná doména smerovať, používa informácie, ktoré získava z DNS (Domain Name System) serverov.

Domény majú niekoľko úrovni. Tou prvou je TLD (Top Level Domain), ktorá sa zvykne volať aj koncovka domény. Patrí sem napríklad .sk, .com, .eu a tak podobne. Druhá úroveň domén je práve to, čo si väčšina ľudí predstavuje pod doménou. V našom prípade je to inet.sk. Správu domém druhej úrovne má na starosti národný registrátor alebo správca domén, u nás je to firma SK-NIC. Ďalšou úrovňou je doména tretej úrovne, takzvané subdomény, napríklad archiv.inet.sk. Tie už vytvára samotný majiteľ domény. Väčšinou je to koncový zákazník.

Domény prvej úrovne sa rozdeľujú na dva základné typy a to na národné (.sk, .cz, .pl a podobne) a generické (.com, .net, .org).


  Kto je registrátor?

Registrátor domény je poverená osoba alebo firma starajúca sa o chod danej domény, ktorú si jej majiteľ u neho zaregistroval. Registrácia domény je spoplatnená pravidelným ročným poplatkom. Ten sa následne odvádza národnému registrátorovi (správcovi domény).


  Ako kúpim doménu?

Jedná sa o jednoduchú záležitosť. Najprv si u nás overíte názov domény. Ak je doména voľná, stačí pokračovať v objednávke a vyplniť všetky potrebné údaje. S registráciou domény neotálajte, aby Vás niekto nepredbehol. Naša spoločnosť registruje domény takmer okamžite po obdržaní platby, pričom funkčné sú do niekoľkých hodín (väčšinou do 1 hodiny).


  Ako prebieha registrácia domény?

Po vyplnení objednávky sa vystaví proforma faktúra, ktorá Vám príde e-mailom a je nutné ju uhradiť. Zvoľte si taký spôsob úhrady, ktorý Vám najviac vyhovuje. Myslite však na to, že kým neobdržíme platbu, je Vaša budúca doména k dispozícii komukoľvek a niekto Vás môže týmpádom predbehnúť. Všetky domény registrujeme ihneď po úhrade. Prístup na server máte k dispozícii do niekoľkých minút od objednávky.


  Budem vlastníkom domény?

Väčšina domén sa registruje priamo na zákazníka. Avšak existujú výnimky, keď si konkrétnu doménu môžu zaregistrovať len občania či firmy danej krajiny. Ak je to možné, vieme sprostredkovať kontakt z danej krajiny, ktorý sa vo Vašom mene stane majiteľom domény. Avšak väčšina národných registrátorov a správcov domén trvá na tom, aby majiteľom bol koncový zákazník.


  Ako zmením registrátora domény?

Väčšinou si musíte vypýtať autorizačný kód (pri .sk doménach sa zvykne volať aj EPP kód) od pôvodného registrátora. Následne vyplníte objednávku domény u nás, kde zvolíte možnosť Zmena registrátora domény (tzv. transfer). Nezabudnite tento kód uvediesť aj v objednávke (napríklad do poznámky). V niektorých prípadoch sa zmena registrátora potvrdzuje cez e-mail, preto dbajte na to, aby ste mali všade uvedenú svoju aktuálnu e-mailovú adresu.


  Ako zistím komu patrí doména?

Každá doména má na internete záznam, kde sú uvedené niektoré základné informácie. Záznamy domén si môžete prezerať napríklad pomocou http://whois.domaintools.com/ alebo obdobnej služby. Vzhľadom na ochranu osobných údajov, môžu byť informácie o fyzických osobách skryté. Vtedy odporúčame kontaktovať majiteľa prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá je uvedená na jeho stránke.

Hosting

 Čo je to hosting?

Hosting (webhosting) je priestor na serveri, kde sú uložené všetky súbory Vašej internetovej stránky, všetky Vaše e-maily a podobne. Bez hostingu neviete využiť plný potenciál Vašej domény. Naša spoločnosť je zároveň poskytovateľom webhostingových služieb, takže môžete mať všetko u nás.


 Môžem od Vás využívať len hosting?

Samozrejme. Vyplňte objednávku na našej stránke, pričom uveďte názov Vašej domény, ku ktorej sa bude hosting viazať. Následne si u nás nastavte všetko potrebné a požiadajte svojho registrátora, aby na doméne nastavil naše DNS servery. Nájdete ich na našej stránke v sekcii Podpora. Nezabudnite nám to oznámiť, aby sme Vašu doménu u nás aktivovali.

Dôrazne však odporúčame, aby ste súvisiace služby mali u jedného poskytovateľa. Je to tak pre Vás prehľadnejšie a v prípade, že by nastal nejaký problém, tak viete kde sa obrátiť.


 Ktorý hosting si mám vybrať?

Hostingy v našej základnej ponuke sa líšia najmä veľkosťou priestoru. Ten je spoločný pre web, e-maily a databázy. Hosting Alfa je vhodný najmä pre osobné a jednoduché firemné stránky. Hosting Beta je vhodný pre rozsiahlejšie stránky ako sú blogy a podobne. Hosting Gama je vhodný pre väčšie projekty a začínajúce internetové obchody.

Ak potrebujete pre svoj projekt výkonný hosting, určite zvážte náš Hosting Omega. Ten je ideálny pre zabehnuté internetové obchody a podobné náročné projekty. Zvyknú ho tiež využívať klienti, ktorí potrebujú viac miesta pre svoje e-maily a nechcú byť obmedzovaní ostatnými klientmi. Ak chcete znížiť náklady, vyskúšajte náš Hosting Multi. Ten umožňuje hostovať naraz niekoľko domén, na ktorých sa nachádzajú najmä nenáročné projekty. Ak potrebujete k svojej doméne len e-maily, potom je pre Vás ideálny náš produkt Mail.

Prosím, myslite na to, že toto sú len naše odporúčania. Je len na Vás, ktorý hosting si nakoniec zvolíte.

 Môžem hosting využívať viacerými doménami?

Áno, môžete. Ktorúkoľvek doménu, ktorú u nás registrujete, môžete zadarmo nasmerovať do priestoru inej domény. Plnohodnotné využitie domén umožňuje napríklad náš Hosting Multi. Avšak každý hosting alebo multihosting má ohraničený výkon, ktorý medzi tieto domény rozdelíte. Čím viac domén využíva hosting, tým nížší výkon má jednotlivá doména k dispozícii. Ak pre niektorú doménu potrebujete celý výkon, mala by byť na samostatnom hostingu.

Myslite však na to, že ak Vám niekto napadne jednu doménu a prelomí jej ochranu, pravdepodobne sa tak dostal aj k ostatným doménám, ktoré máte na hostingu s viacerými doménami. Dôležité projekty preto majte vždy na samostatnom hostingu, znížite tak riziko, že Vám útočník napadne všetky Vaše domény. Takto pred ním aspoň ochránite svoje najdôležitejšie projekty.


 Čo sa stane, ak zaplním hosting?

Náš systém je nastavený tak, že Vám umožní prekročiť predplatený priestor. Vďaka tomu neprídete o žiadne dáta či nejaký dôležitý e-mail. Každý mesiac kontrolujeme obsadenosť priestoru a klientom, ktorí ho prekračujú o viac ako 1 GB, zasielame upozornenie. Klient má potom 14 dní na nápravu tohto stavu. Napríklad vymaže nejaké zbytočné dáta alebo e-maily, poprípade môže prejsť na vyšší hosting. Po uplynutí tejto doby sa opäť skontroluje obsadenosť priestoru a ak nedošlo k náprave, vystaví sa proforma faktúra za priestor nad limit, ktorú treba uhradiť.

Upozorňujeme, že takáto proforma faktúra sa potom vystaví za každý mesiac, kedy dochádza k prekročeniu predplateného priestoru. Preto je lepšie pre Vás tento stav riešiť.


 Je prechod na iný hosting spoplatnený?

Nie, prechod je zadarmo. Ak prechádzate na drahší hosting, uhradí sa len cenový rozdiel medzi jednotlivými hostingmi za zostávajúce obdobie. V prípade prechodu na lacnejší hosting sa môže cenový rozdiel zohladniť v predplatenom období.

Servery

 Čo je to virtuálny server?

Virtuálny server alebo Virtual Private Server (VPS) je softvérovo vytvorený server, ktorý sa správa ako fyzický (dedikovaný) server, pričom má zachované aj jeho vlastnosti. Treba si to predstaviť tak, že jeden fyzický server je rozdelený na niekoľko menších serverov. Výhodou virtuálneho serveru je, že jeho výkon máte vyhradený len pre Vás a nezdieľate ho s ostatnými klientmi ako je to pri klasickom hostingu. Navyše pri virtuálnom serveri viete meniť rôzne nastavenia servera, inštalovať dodatočné knižnice a podobne. Toto väčšinou klasický hosting neumožňuje.


 Čo je to dedikovaný server?

Dedikovaný server je samostatný fyzický server. Takýto server je celý vyhradený pre Vás a nie je teda rozdelený na viacero menších serverov ako je to pri virtuálnom serveri. Nad dedikovaným serverom máte plnú kontrolu, vy rozhodujete o tom na čo sa použije, čo na ňom bude nainštalované a tak ďalej.


 Čo je to server housing?

Server housing (server hosting) je v podstate služba prenájmu alebo umiestnenia serveru v priestoroch datacentra nášho internetového poskytovateľa. V datacentre je dostupná zálohovaná elektrická sieť (UPS), redundantné pripojenie k sieti, ochrana objektu, evidencia prístupov osôb, klimatizácia, hasiacie zariadenie a bezprašné prostredie.

 Ktorý server si mám vybrať?

Virtuálny server je vhodný pre náročné projekty, ktorým už nepostačuje žiadny hosting. Ideálny je teda pre internetové obchody, portály alebo rôzne aplikácie.

Dedikovaný server je vhodný pre veľmi náročné projekty ako sú veľké internetové obchody, firemné weby a podobne. Samozrejme je možné jeden server využívať viacerými doménami. Ideálne je to vtedy, ak napríklad sa venujte tvorbe internetových stránok. Vďaka tomu máte všetkých svojich zákazníkov pod jednou strechou.


 Môžem neskôr zmeniť parametre servera?

V prípade virtuálneho servera nám stačí oznámiť nové parametre a my Vám ich aktivujeme. V prípade dedikovaného servera je takáto zmena možná po vzájomnej dohode a ak to dovoľujú technické možnosti aktuálneho servera. Následne je už len potrebné uhradiť prípadný cenový rozdiel.


 Kto sa stará o server?

Správu, monitoring, zálohovanie, a beh aplikácií na serveri máte plne vo vlastnej réžii. V prípade záujmu je možné si tieto služby u nás doobjednať. K dispozícii sú rôzne výhodné kombinácie týchto služieb, ktoré Vám tak ušetria nemalé finančné prostriedky oproti našej konkurencii.


Ostatné

 Čo je to FTP?

File Transfer Protocol (FTP) je vrstva na prenos súborov medzi Vašim počítačom a našim serverom. Vďaka tomu viete na naše servery nahrať súbory Vašej stránky alebo akýkoľvek súbor, ktorý chcete sprístupniť svojim návštevníkom. Vďaka FTP programu alebo WebFTP aplikácii viete spravovať všetky súbory, ktoré máte na našom hostingu.


 Čo je to PHP?

PHP je programovací jazyk, ktorý sa používa na programovanie online aplikácií a dynamických webových stránok. V tomto jazyku je napísaná väčšina populárnych redakčným systémov ako je Wordpress, Joomla alebo Drupal. U nás máte k dispozícii niekoľko verzií PHP a to od verzie 5.x, cez 7.x až po 8.x.


 Čo je to MySQL?

MySQL je typ databázy. Databáza slúži na uchovávanie informácií, ktoré medzi sebou súvisia. Napríklad informácie o zákazníkoch a ich objednávkach. Vďaka prepojeniu s PHP je potom možné vytvoriť takmer akúkoľvek aplikáciu. U nás je k dispozícii aktuálna verzia MariaDB, čo je rýchlejšia alternatíva k MySQL.


 Čo je to redakčný systém?

Redakčný systém alebo Content Managment System (CMS) je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduché vytváranie a správu internetovej stránky. Dnes existuje obrovské množstvo CMS, pričom mnohé z nich sú dostupné úplne zadarmo.


 Čo sú to DNS záznamy?

Domain Name System (DNS) sú záznamy domény, ktoré Váš prehliadač nasmerujú na správne miesto, keď zadáte jej názov alebo niektorú z jej subdomén. DNS záznamov je niekoľko typov. A a CNAME záznamy napríklad určujú z akého miesta sa majú zobraziť Vaše internetové stránky. MX záznamy zasa určujú, ktoré servery majú spracovávať Vaše e-maily. TXT záznamy slúžia ako doplňujúce informácie k doméne, najčastejšie sa nimi nastavujú rôzne pravidlá pre e-maily.


 Čo je to SSL certifikát?

SSL certifikát je potvrdenie od internetovej autority, že Vaša internetová stránka je zabezpečená v zvolenom štandarde. Znamená to, že akákoľvek komunikácia medzi Vašou stránkou a návštevníkom je šifrovaná.

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Nezúfajte, pripravili sme pre Vás niekoľko užitočných návodov, ktoré Vám pomôžu s akýmkoľvek problémom.

Báza znalostí